HÍRLEVÉL SZÁM #4

Hírlevél 4. szám – November 2021

Készülnek a képzési anyagok

2021 első felében az O1 kutatási fázisának megállapításaira alapozva lefektettük a képzési tartalmak szakmai hátterét. Meghatároztuk a kompetenciaprofilt az ENTRECOMP keretrendszere alapján, illetve kifejlesztettük a Match-Making Tool-t (https://bounceback.pemik.hu), ami a képzési anyagok fejlesztésének kulcseleme. A második output négy kulcsfeladatot tartalmaz, jelenleg az első feladat teljesítése fejeződött be, a többi folyamatban van.
Első lépés – A tanulási eredmények meghatározása: A Bounceback Team meghatározta a képzés tanulási eredményeit az ENTRECOMP ’Intermediate’ szintje alapján, illetve az O1 kutatási eredményeire alapozva, így létrejött a lehetséges tanulási eredmények halmaza. Ezt követően egy iterációs eljárással hozzáigazítottuk a lehetséges tanulási eredmények listáját a módszertanhoz (MOOC), illetve a Bounceback projekt sajátosságaihoz. A folyamat során megfogalmaztuk a három képzési modul gerincét a tanulási eredmények és alapvető képzési célok és fogalmak felhasználásával. Végül kialakult a három modul szerkezete.
Második lépés – A BOUNCEBACK modulok kifejlesztése: Ebben a fázisban elkezdtük kidolgozni a három BOUNCEBACK modult, melyhez az EntreComp keretrendszernek a veterán sportolók igényeihez igazított változatát használtuk. Az 1. modul kidolgozása a Pannon Egyetem feladata, míg a 2-3. modulokat a MILITOS fejleszti. A fejlesztés a modulok tartalmának a tanulási egységekre való közös megegyezésen alapuló lebontására épül.

1. modul – a versenyek előtt
Az 1. modul célja, hogy az online képzési egység során a résztvevők (veterán sportolók) felismerjék az összefüggést a sportpályafutásuk alatt szerzett személyes és szociális kompetenciáik (soft skills) valamint a munka világában, az üzleti életben és a vállalkozásokban fontos szakmai készségek között.
1. tanulási egység: A belépéskor az MMT (Match-Making Tool) az elért pontjaikon keresztül grafikusan (pókháló-ábra) 7 tengelyen (területen) veti össze saját Bounceback kompetenciaprofiljukat a szektorális kompetenciaprofilokkal.
2. tanulási egység: A következő egység témája a rugalmas életpálya (karrierváltás), illetve hogy ez mit jelent a különböző élethelyzetekben (szakma, magánélet, személyes tapasztalatok) elsajátított kompetenciák vonatkozásában; példákkal illusztrálva.
3. tanulási egység: Bevezeti a portfólió fogalmát, mint alternatív eszközt arra, hogyan mutathatjuk be vizuálisan a személyes és szociális kompetenciák (soft skills) és a szakmai kompetenciák (hard skills) együttesét (a portfólió, mint a kompetencia-személyiség megjelenítése).

2. modul – Bemelegítés! A pályára lépés
1. tanulási egység: Elképzelések és lehetőségek: felkészülés az új szakmai pályafutásra
2. tanulási egység: A humán és anyagi erőforrások mobilizálása

3. modul – Az öltözőben
1. tanulási egység: A tettek mezején
2. tanulási egység: A tanulási eredmények számbavétele.

TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS

Nemzetközi projekttalálkozó Athénban

Bounceback project team. Athens, Greece, 27/09/2021

Szeptember 27-én a görögországi Athénban találkozott a Bounceback csapat, ami az első személyes találkozó volt a projekt kezdete óta. Számtalan online megbeszélés, munkaértekezlet és az elért jelentős eredmények ellenére a partnerek személyes találkozására eddig nem kerülhetett sor a járványhelyzet alatti utazási korlátozások miatt.
A célok – a sportpályafutásukat befejező sportolók integrálása a munka, az üzleti élet és a foglalkoztatás világába – megvalósítása érdekében a Pannon Egyetem (Magyarország), a Militos Consulting SA (Görögország), R&DO Ltd (Ciprus), a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (Magyarország), AEK (Görögország) és az SS Lazio Karate (Olaszország) által létrehozott partnerség tovább dolgozott a 2. szellemi termék (IO 2: intellectual output) eredményein – képzési anyag és platform –, valamint megkezdte a 3. szellemi termékkel – kézikönyv és kísérleti képzések – kapcsolatos munkát. A partnerek megvitatták és megállapodtak az EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) közösségéhez való csatlakozásban.

OUTREACH

BOUNCEBACK az EPALE-n

A Bounceback projekt megjelent az EPALE-n (Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Az EPALE a felnőttoktatásban részt vevő szakemberek, többek között felnőttoktatók és trénerek, az útmutatást és támogatást nyújtó személyzet, gyakorlati és elméleti kutatók, valamint szakpolitikai döntéshozók európai, többnyelvű, nyílt közössége. Megjelentettük első blogunkat (https://epale.ec.europa.eu/en/collaborative-spaces), és létrehoztuk a Bounceback csoportot. Nemcsak szakmai közösség létrehozására használhatjuk, hanem disszeminációra is, valamint a fenntarthatóság biztosítására.

NEXT STEPS – A következő lépések

A BOUNCEBACK platform létrehozása

A BOUNCEBACK online platform létrehozásának ezen szakaszában a platform kialakításának alapelveit rögzítettük, és megvitattuk a tartalomfejlesztéshez szükséges elemeket. A platformot az R&DO tervezi és fejleszti, funkcionalitását a többi partner véleményezi. Mivel a tevékenységeknek illeszkedniük kell az elérhető platformhoz, a fejlesztés során gondosan mérlegelni kell a kivitelezhető feladatokat. A partnerek közötti folyamatos egyeztetésre lesz szükség annak meghatározásához, milyen tevékenységeket tud kezelni a felület.

A BOUNCEBACK MOOC létrehozása

Ebben a feladatban egy MOOC (Massive Open Online Course, ‘tömeges, nyílt online kurzus’) megtervezése és kialakítása zajlik, melyet a BOUNCEBACK platformba integrálunk. A MOOC ingyenesen elérhetővé teszi a BOUNCEBACK képzési anyagokat egy e-learning felületen az összes érdeklődő sportoló és résztvevő számára: bárki, aki szeretne hozzáférni a BOUNCEBACK MOOC-hoz, egyszerűen belép a BOUNCEBACK platformra, bejelentkezik és regisztrál a kurzusra. A MOOC nem egyszerűen az online képzési anyagokat tartalmazza, hanem azokat testre szabottan közvetíti, az e-learning követelményeinek megfelelően, mint például kurzuskínálat, felmérő feladatok és tesztek, grafikus felület. A MOOC-hoz készül két kézikönyv is: egy a résztvevőnek, egy a tréner számára, aki útmutatót is kap arra vonatkozóan, hogyan szervezzen személyes tréninget, ha arra igény mutatkozik. Jelenleg a MOOC kereteit adó szakmai tartalom fejlesztése és az IT környezet kialakítása zajlik.

Bounceback Athletes
Developing an innovative learning approach to facilitate the integration of veteran/retired athletes into employment, business and entrepreneurship
www.bouncebackathletes.eu

Töltsd le és olvasd el az első hírlevelet.