Segítünk felkészülni a sportkarrier utáni életre. Építsünk együtt a készségeidre!

Fontos, hogy az Európai Unió megkönnyítse a veterán sportolók lehetőségeit a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben és a sportpályafutásuk során megszerzett készségeik kiaknázásában. A sportszektor az Európai Unió munkaerő-állományának gyorsan és folyamatosan növekvő részét képzi – több mint 1,7 millió ember (Eurostat, 2018) képviseli. Ennek ellenére a nyugdíjazást követő zökkenőmentes átmenet az ágazatok között eddig nem volt biztosított.

Szükség van egy, a sportolók igényeinek megfelelő stratégia kialakítására, amely lehetővé teszi a veterán atléták számára, hogy a sportolás alatt kifejlesztett készségeiket és kompetenciáikat alkalmazni tudják egy-egy kiválasztott területen és sikeresen el tudjanak helyezkedni alkalmazottként vagy vállalkozóként.

A BOUNCEBACK projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programja által társfinanszírozott kezdeményezés, amely egy világosan megfogalmazott célkitűzés elérésének érdekében sport-és tudományos intézményeket von be.

Fő célunk támogatni a veterán sportolók sportkarrier utáni beilleszkedését a foglakoztatásba, az üzleti életbe, valamint a vállalkozói tevékenységbe.

Ez hogyan valósul meg? Egy innovatív tréningmódszer kidolgozása révén. Célunk egy olyan online oktatási platform fejlesztése, amin keresztül a veterán atléták készségeiknek megfelelően iránymutatást és képzést kapnak a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

A partnerség ciprusi, görög, magyar és olasz veterán sportolóknak nyújt közvetlen támogatást a munkaerőpiaci kapcsolatteremtéshez.

A sportolók olyan készségekkel rendelkeznek, melyek jól adaptálhatóak az üzleti környezetbe. Az edzés, a kemény munka és a sportolás alatti kiválóságra való törekvés mind olyan készségek, melyek az üzleti világban kulcsfontosságúak. A sportemberek készségei magukban foglalják a fegyelmet, a csapatmunkát, az irányítást, a motivációt, a döntéshozatalt, a nyomás alatt történő jó teljesítményt, teljesíteni akarást, az ambíciót, a célorientáltságot és az ellenálló képességet.

A projekt célja a sportolók támogatása a sportkarrierből a munkaerőpiacra történő zavartalan és sikeres váltás érdekében.

PROJEKT TABLETTÁKBAN

CÉLKITŰZÉSEK

A projekt fő célja egy olyan innovatív tréningmódszer kidolgozása a veterán sportolók számára, amely:

  • támogatja őket abban, hogy a sportpályafutásuk során megszerzett készségeiket átalakítsák és az üzleti világban sikeresen hasznosítsák, valamint
  • célzott támogatást nyújt a sportolók számára, akiknek célja, hogy a munkaerőpiacon sikeres szakemberekké vagy vállalkozókká váljanak.

A célkitűzés négy feladatot foglal magába:

  1. A veterán profi sportolók gondolkodásmódjának, hozzáállásának, készségeinek és kompetenciáinak összehangolása a különböző szektorok vállalkozásai által támasztott igényekkel és követelményekkel. A feladat célja iránymutatások kidolgozása arra vonatkozóan, hogy hogyan valósulhat meg a készségek átadása a sport világa és a munkaerőpiaci szektorok között.
  2. Tananyagok és oktatási eszközök kifejlesztése, amelyek használatával a sportolók a képességeiket új karrierjükhöz alakíthatják/transzformálhatják.
  3. A szemlélet gyakorlati alkalmazhatóságának bizonyítása próbaképzéseken keresztül.
  4. Politikai ajánlások kidolgozása a projekt későbbi hasznosíthatóságának biztosítása és az Európai Unión belüli elterjesztésének érdekében.