BOUNCEBACK Online Kick-off meeting

19th October 2020 |Online meeting

Come primo passo per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e rafforzare la partnership, è stato fissato il primo meeting il 19 Ottobre 2020. A causa della pandemia è stato possibile svolgerlo solamente online, ma grazie all’utilizzo dei moderni tool informatici il lavoro è stato svolto completamente .

IL Kick-off meeting era stato organizzato dalla Facoltà di Ecomonia dell’Università di  Pannonia  insieme a 6 Partners di 4 differenti paesi UE con cui si è discusso riguardo aspetti finanziari, di divulgazione ed in generale della gestione dell’intero processo, nonché dei principali pilastri del progetto, con una particolare enfasi nella preparazione per ottenere i primi riscontri attraverso la conduzione di alcune ricerche nei vari paesi coinvolti, interviste ad atleti ed imprenditori e lo sviluppo del Match-Making Tool.

BOUNCEBACK Online Kick-off meeting

19th October 2020 |Online meeting

A meghatározott célok elérésének érdekében és a partnerség harmonizálásnak első lépéseként 2020. október 19-én került megrendezésre az első projekttalálkozó a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának szervezésében, amely a világjárvány miatt csak online valósulhatott meg, de a modern digitális eszközök használatának köszönhetően a munka gördülékenyen és hatékonyan zajlott.

A projektnyitó találkozót a Gazdaságtudományi Kar szervezte 4 különböző országból bejelentkező 6 partner részvételével, akik a pénzügyi, disszeminációs és menedzsment kérdések mellett megvitatták a projekt általános célkitűzéseit és főbb mérföldköveit, különös hangsúlyt fektetve a projekt első szellemi termékére, úgymint a témában folytatott szakirodalmi kutatás végzése az EU országaiban, interjúk lebonyolítása sportolókkal és vállalkozókkal, valamint a Match-Making Tool fejlesztése.

BOUNCEBACK Online Kick-off meeting

19th October 2020 |Online meeting

As a first step to achieve the defined goals and harmonize the partnership, we held the first transnational project meeting on 19th October 2020. Due to the pandemic, it could only be realised online, but thanks to the use of modern digital tools the work went smoothly and effectively.
The Kick-off meeting was organised by the Faculty of Business and Economics of the University of Pannonia with 6 Partners from 4 different countries who discussed besides financial, dissemination and management issues the overall process and the main milestones of the project but with particular emphasis on the preparation for the first Intellectual Output e.g. conducting desk research in EU countries, interviews with athletes and entrepreneurs, and development of the Match-Making Tool.