NEWSLETTER ΕΚΔΟΣΗ #4

Newsletter Έκδοση 4 – Νοέμβριος 2021

Σχεδιάζοντας το υλικό για την ανάπτυξη επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για βετεράνους αθλητές και αθλήτριες

Τους τελευταίους 3 μήνες η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου BOUNCEBACK κατέληξε στη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθήσει τους βετεράνους αθλητές να ακολουθήσουν μια νέα επαγγελματική ή επιχειρηματική καριέρα μετά τον αθλητισμό. Αξιοποιήσαμε τόσο τα ευρήματα της έρευνας που κάναμε στους πρώτους μήνες του 2021, όσο και την προσέγγιση του πλαισίου ENTRECOMP της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μας οδήγησαν στο πρώτο εργαλείο του έργου (Match-Making Tool), που με τη σειρά του βοηθά τους βετεράνους αθλητές να αποτυπώσουν δεξιότητες όπως έχουν αποκτηθεί στην αθλητική τους καριέρα, και τον τρόπο που αυτές μπορούν να αποκτήσουν αξία σε νέα επαγγελματικά περιβάλλοντα και τομείς. Στην πορεία μας για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι διαθέσιμο δωρεάν online και θα εξειδικεύει σε συγκεκριμένους τομείς μαλακών δεξιοτήτων, έχουμε άμεσα μπροστά μας δύο από τις τέσσερεις συνολικά δράσεις που οδηγούν στην ολοκλήρωση του υλικού και τη διαθεσιμότητά του σε online εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον:
Δράση 1 – Επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα: Η ομάδα του BOUNCEBACK σχεδίασε τα μαθησιακά αποτελέσματα στα οποία το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να οδηγεί, στοχεύοντας στην απόκτηση, ανάπτυξη και δυνατότητα εφαρμογής μαλακών δεξιοτήτων στην πράξη, στο επίπεδο «μέσης» ικανότητας σύμφωνα με το πλαίσιο ENTRECOMP. Δηλαδή το επίπεδο που επιτρέπει στο άτομο να εντοπίζει και να αξιοποιεί σε σχετικά ψηλό βαθμό αυτονομίας μαλακές δεξιότητες που έχει αναπτύξει ή αποκτήσει. Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη με τη συμμετοχή βετεράνων αθλητών, εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτών ενηλίκων, απετέλεσαν μια επιπλέον πηγή για τη διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως αυτές αρθρώθηκαν.  Η διαδικασία αυτή μας οδήγησε στη συνέχεια στην ανάπτυξη του σκελετού των εκπαιδευτικών ενοτήτων του BOUNCEBACK, και του τρόπου που αυτές θα ανταποκρίνονται στα μαθησιακά αποτελέσματα.
Δράση 2 – Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων του BOUNCEBACK: Στη συγκεκριμένη φάση του έργου, προχωράμε στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που θα ακολουθεί τη δομή 3 διακριτών ενοτήτων. Ο συντονιστής του έργου (University of Pannonia στην Ουγγαρία) θα αναπτύξει σχετικό περιεχόμενο για την Ενότητα 1, ενώ η Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ στην Ελλάδα θα αναπτύξει το περιεχόμενο των Ενοτήτων 2 και 3. Οι εταίροι του έργου θα συμμετάσχουν στην παραγωγή περιεχομένου, ειδικότερα σχετικά με τις διαστάσεις της ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του αθλητικού βίου ως αφετηρίας για την περαιτέρω αξιοποίησή τους σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Δομή ενοτήτων

Ενότητα 1 – Πριν τους αγώνες
Ο στόχος της πρώτης ενότητας είναι να βοηθήσει τους βετεράνους αθλητές να ανακαλύψουν τη σχέση που συνδέει τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στην αθλητική τους καριέρα με αυτές που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας και το χώρο της επιχειρηματικότητας.   
Μέρος 1: Το εργαλείο Match-Making Tool αποτελεί το σημείο εισόδου για την ανακάλυψη της σχέσης όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω. Οι βετεράνοι αθλητές καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που ανταποκρίνονται στο επίπεδο κατοχής και τη δυνατότητα εφαρμογής μαλακών δεξιοτήτων. Οι βετεράνοι αθλητές θα έχουν στη διάθεσή τους οπτικοποιημένα αποτελέσματα, όπου θα μπορούν να διακρίνουν δυνατά και αδύναμα σημεία σε σχέση με συγκεκριμένες μαλακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα θα σκιαγραφείται και το ατομικό τους προφίλ στο πλαίσιο δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες σε συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης.
Μέρος 2: Στο δεύτερο μέρος της ενότητας αυτής θα εμβαθύνουμε περισσότερο στην ιδιότητα των μαλακών δεξιοτήτων να διαπερνούν τομείς απασχόλησης κι επαγγέλματα, τονίζοντας τον «οριζόντιο» χαρακτήρα τους, ως στοιχεία ατομικού προφίλ που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Η έννοια της «καριέρας» όπως συναντάται με την προσαρμοστικότητα και τη «φορητότητα» των μαλακών δεξιοτήτων, όπως αποκτώνται στην προσωπική και επαγγελματική πορεία του ατόμου, αποτελεί τον κεντρικό άξονα σε αυτήν την προσέγγιση. 
Μέρος 3: Στο τρίτο μέρος συγκεντρώνονται οι προσεγγίσεις των δύο προηγούμενων με τη  βοήθεια του ατομικού Portfolio. Εδώ θα παρουσιάσουμε τους τρόπους που μπορεί ένας βετεράνος αθλητής να συνδέσει δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο περιβάλλον του αθλητισμού αλλά και πέρα από αυτό, με συγκεκριμένες δραστηριότητες ή καθήκοντα που με μια πρώτη ματιά φαίνεται να έχουν σχέση αποκλειστικά με το χώρο που αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν, ενώ αντιθέτως, μπορούν κάλλιστα να αναδείξουν συγκεκριμένες μαλακές δεξιότητες που ήταν χρήσιμες για την επιτυχή εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων, και μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικά πεδία δράσης και απασχόλησης.   

Ενότητα 2 – Προετοιμασίακαιζέσταμα!
Ο στόχος της δεύτερης ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάπτυξη συγκεκριμένων μαλακών δεξιοτήτων, όπως ταξινομούνται σε δύο διαφορετικά πεδία – αυτό της ανάπτυξης επαγγελματικών και επιχειρηματικών ιδεών (5 δεξιότητες), καθώς και αυτό του εντοπισμού και αξιοποίησης ευκαιριών (5 δεξιότητες). Στα δύο μέρη που ακολουθούν, οι βετεράνοι αθλητές, καθώς και οι εκπαιδευτές ενηλίκων ή επαγγελματικής κατάρτισης, θα έχουν στη διάθεσή τους θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των δεξιοτήτων, εστιάζοντας στους τρόπους που αυτές μπορούν να εντοπιστούν και να αναπτυχθούν ή/και να αποκτηθούν.
Μέρος 1: Ιδέες & Ευκαιρίες: Προετοιμασία για μια νέα επαγγελματική καριέρα
Παρουσίαση, παραδείγματα, κατευθύνσεις κι εμπειρικά παραδείγματα για 5 δεξιότητες:

1. Εντοπισμός ευκαιριών
2. Δημιουργικότητα
3. «Όραμα»
4. Αξιολόγηση ιδεών
5. Δεοντολογικός, ηθικός και βιώσιμος τρόπος σκέψης
Μέρος 2: Κινητοποιώντας και αξιοποιώντας ανθρώπινους και υλικούς πόρους
Παρουσίαση, παραδείγματα, κατευθύνσεις κι εμπειρικά παραδείγματα για 5 δεξιότητες:
1. Αυτογνωσία και αποτελεσματικότητα
2. Αυτο-κινητοποίηση και επιμονή
3. Αξιοποίηση πόρων
4. Κατανόηση βασικών οικονομικών στοιχείων
5. Κινητοποίηση τρίτων

Ενότητα 3 – Στα αποδυτήρια
Ο στόχος της τρίτης και τελευταίας ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάπτυξη συγκεκριμένων μαλακών δεξιοτήτων (7), όπως ταξινομούνται στο πεδίο της δράσης πλέον, δηλαδή στη φάση κατά την οποία μια νέα επαγγελματική ή επιχειρηματική πορεία ξεκινά (Μέρος 1). Στη συνέχεια, στο 2ο Μέρος της συγκεκριμένης ενότητας, θα αναπτυχθεί υλικό που θα βοηθά τους εκπαιδευόμενους να ελέγξουν γνώσεις που αποκτήθηκαν, ενώ παράλληλα θα μπορούν να δοκιμάσουν ξανά τον εαυτό τους τόσο στο εργαλείο Match-making Tool, όσο και στην ανάπτυξη του ατομικού Portfolio, όπως παρουσιάστηκαν στην πρώτη ενότητα. Ο στόχος εδώ είναι να αντληθούν συγκριτικά αποτελέσματα, ενδεικτικά του βαθμού κατανόησης και της ετοιμότητας των βετεράνων αθλητών να εφαρμόσουν τις μαλακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν ή ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.  
Μέρος 1: Δεξιότητες στην «πράξη»
1. Αξιοποίηση ευκαιριών
2. Σχεδιασμός και Management
3. Διαχείριση ρίσκου και αβεβαιότητας
4. Συνεργασία με τρίτους
5. Μάθηση μέσα από την εμπειρία
6. Επίλυση προβλημάτων
7. Ηγετικές δεξιότητες
Μέρος 2: Απολογισμός

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ BOUNCEBACK ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Bounceback project team. Athens, Greece, 27/09/2021

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν για πρώτη φορά από κοντά, μετά από μια μακρά περίοδο αποκλειστικά online συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν κι οι 6 εταίροι του έργου, ήτοι, University of Pannonia (Ουγγαρία), Militos Consulting SA (Ελλάδα), R&DO Ltd (Κύπρος), University & Student Athletics Club of Veszprem (Ουγγαρία), AEK (Ελλάδα) and SS Lazio Karate (Ιταλία). Ο κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν να οριστικοποιηθεί η εκπαιδευτική προσέγγιση του Bounceback και η δομή των ενοτήτων, όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω. Επίσης, έγιναν οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο που η κοινοπραξία θα οργανώσει και θα υλοποιήσει πιλοτικά εργαστήρια στη συνέχεια του έργου, όπου βετεράνοι αθλητές και εκπαιδευτές ενηλίκων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αν αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό υλικό.

ΤΟ BOUNCEBACK ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPALE

Το BOUNCEBACK βρίσκεται πλέον την πλατφόρμα EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η EPALE είναι μια ευρωπαϊκή, πολύγλωσση κοινότητα ανοικτής συμμετοχής επαγγελματιών του τομέα της μάθησης ενηλίκων, η οποία περιλαμβάνει διδάσκοντες και εκπαιδευτές ενηλίκων, προσωπικό καθοδήγησης και υποστήριξης, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, καθώς και και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.  Μπορείτε να δείτε την πρώτη μας καταχλωρηση εδώ (https://epale.ec.europa.eu/en/collaborative-spaces), ενώ δημιουργήσαμε και μια ομάδα για το Bounceback εδώ (https://epale.ec.europa.eu/en/blog/bounceback-erasmus-integrating-former-athletes-employment-through-training). Η πλατφόρμα θα αξιοποιηθεί όχι μόνο για την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής κοινότητας, αλλά και για την περαιτέρω διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη του έργου.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του BOUNCEBACK 

Σε αυτή τη φάση του έργου ξεκινά και η διαδικασία ανάπτυξης της online εκπαιδευτικής πλατφόρμας του BOUNCEBACK. Πρόκειται για την από κοινού αναζήτηση των τεχνικών κυρίως προδιαγραφών που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη μεθοδολογία του περιεχομένου, όπως αυτό σχεδιάζεται στο πλαίσιο των τριών ενοτήτων. Για τον τεχνικό και γραφιστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας είναι υπεύθυνος ο εταίρος R&DO Ltd στην Κύπρο.

Σχεδιασμός του μαθησιακού περιβάλλοντος (BOUNCEBACK MOOC)

Το εκπαιδευτικό υλικό θα φιλοξενείται σε ένα περιβάλλον Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος, το οποίο θα διατίθεται δωρεάν.  Το περιβάλλον θα φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά θα έχει και διαδραστικό χαρακτήρα (ασκήσεις και τεστ αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, γραφιστικά στοιχεία που θα συνοδεύουν και θα διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης κλπ.).  Τέλος, στο μαθησιακό περιβάλλον θα είναι διαθέσιμα δύο εγχειρίδια (ένα για τους εκπαιδευόμενους κι ένα για τους εκπαιδευτές), τα οποία θα παρέχουν οδηγίες και συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού.  

Bounceback Athletes
Developing an innovative learning approach to facilitate the integration of veteran/retired athletes into employment, business and entrepreneurship
www.bouncebackathletes.eu

Κατεβάστε και διαβάστε το Newsletter.