Η εναρκτήρια συνάντηση του BOUNCEBACK

19th October 2020 |Online meeting

To Bounceback ξεκίνησε τις εργασίες του με την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του έργου στις 19 Οκτωβρίου 2020
Η διαδικτυακή συνάντηση οργανώθηκε από το φορέα University of Pannonia και το Τμήμα Business και Οικονομικών και συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 6 εταίρων του έργου από 4 χώρες. Ο στόχος της συνάντησης ήταν να σχεδιαστούν τα πρώτα βήματα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του έργου, και κυρίως η προβλεπόμενη έρευνα που θα υλοποιηθεί στις χώρες που συμμετέχουν στο Bounceback.