Τα πρώτα βήματα στην έρευνα του Bounceback

Σε αυτή τη φάση του έργου θα συνεργαστούν ειδικοί σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης κι εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικοί στο χώρο του αθλητισμού, ψυχολόγοι και ειδικοί στο χώρο των ΤΠΕ. Η έρευνα του Bounceback σχεδιάστηκε με στόχο τα παρακάτω:

• Τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς σχετικά με την ομάδα-στόχο του έργου και τα χαρακτηριστικά της (βετεράνοι αθλητές)
• Την ανάπτυξη των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή στοιχείων
• Τον προσδιορισμό των αντικειμένων έρευνας που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας και του υποστηρικτικού υλικού για τους αθλητές (διαθέσιμα εργαλεία, καλές πρακτικές και προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοσθεί σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο)
• Τον προσδιορισμό των στοιχείων που θα αναζητηθούν μέσω συνεντεύξεων με αθλητές και συμβούλους επαγγελματικής/επιχειρηματικής ανάπτυξης, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στα αμέσως επόμενα βήματα του έργου
• Τον εντοπισμό των σημείων προς κοινή διερεύνηση με τη βοήθεια οργάνωσης focus groups μεταξύ αθλητών, επιχειρηματιών, εργοδοτών, και στόχο την ανεύρεση μιας «κοινής γλώσσας», κυρίως σε σχέση με τις «μαλακές» δεξιότητες.