Οι δεξιότητες των αθλητών ως εφόδια για τη ζωή μετά την αθλητική καριέρα.

Οι αθλητές που έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν την αθλητική τους καριέρα έχουν την ανάγκη υποστήριξης και καθοδήγησης, ώστε να μετατρέψουν πολύτιμες δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί σε εφόδια για την επαγγελματική τους εξέλιξη μετά τον αθλητισμό ως επιχειρηματίες ή εργαζόμενοι. Παρά το γεγονός ότι στον τομέα του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια άτομα (Eurostat 2018), δεν γίνονται όσα θα έπρεπε για να εξασφαλιστεί η απασχολησιμότητα των αθλητών όταν αποχωρούν, σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας.

Αυτό που λείπει είναι τα εργαλεία κι ο τρόπος, ώστε να μπορέσουν δεξιότητες του αθλητικού βίου να «μεταφραστούν» σε επαγγελματικές και επιχειρηματικές δεξιότητες σε ασχολίες και αντικείμενα που ταιριάζουν στο προφίλ του αθλητή και τη δεξαμενή δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει.

Στο ευρωπαϊκό έργο BOUNCEBACK συνεργάζονται φορείς από το χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης με στόχο να βοηθήσουν αθλητές που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό αθλητική δράση να μεταβούν επιτυχημένα σε μια νέα επαγγελματική καριέρα.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη βοήθεια μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης που στοχεύει στη «μεταφορά», προσαρμογή και συνέχεια στην αξιοποίηση δεξιοτήτων των αθλητών σε νέα επαγγελματικά αντικείμενα ή επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  

Πρώην αθλητές στην Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία θα υποστηριχθούν και θα καθοδηγηθούν στη σύνδεσή τους με το χώρο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, αναπτύσσοντας την ατομική τους στρατηγική για επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι αθλητές αποτελούν ίσως το καλύτερο παράδειγμα ενός μίγματος «μαλακών» δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει στην καριέρα τους και που μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελματικά σε τομείς εκτός του χώρου του αθλητισμού.

Για παράδειγμα, δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την προσήλωση στο στόχο και την επιμονή είναι ιδιαίτερα σημαντικές στον επιχειρηματικό κόσμο και το χώρο της αγοράς εργασίας γενικότερα. Επίσης, δεξιότητες όπως η ομαδικότητα, οι ηγετικές ικανότητες, η κινητοποίηση, η απόδοση κάτω από πίεση, η φιλοδοξία κι η αντοχή μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο σχεδιασμό για μια επαγγελματική καριέρα μετά την αποχώρηση από την ενεργό αθλητική δράση.

Το Bounceback θα βοηθήσει τους αθλητές να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν δεξιότητες με στόχο να τις αξιοποιήσουν σε νέα επαγγελματικά περιβάλλοντα ή επιχειρηματικές δραστηριότητες.

ΕΡΓΟ ΣΕ ΧΑΠΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί μια καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση για τους αθλητές με στόχο:

α) Τη «μεταφορά» δεξιοτήτων από το χώρο του αθλητισμού στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματικότητα

β) Την υποστήριξη στον εντοπισμό της κατάλληλης κι επιθυμητής επαγγελματικής καριέρας, καθώς και περαιτέρω επαγγελματικών ή επιχειρηματικών ευκαιριών

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από τα παρακάτω:

 

  1. Τη σύζευξη μεταξύ «μαλακών» δεξιοτήτων, προσωπικών χαρακτηριστικών κα στάσεων των αθλητών με αυτές που είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό στίβο και σε ποικιλία επαγγελματικών και επιχειρηματικών προοπτικών.
  2. Την ανάπτυξη online εργαλείων και υποστηρικτικού υλικού για τη «μετάφραση» αυτών των δεξιοτήτων σε επαγγελματικές δεξιότητες για την ανάπτυξη μιας νέας καριέρας που θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στα Αγγλικά, Ουγγρικά, Ελληνικά και Ιταλικά.
  3. Την εξασφάλιση της καταλληλόλητας της υποστηρικτικής παρέμβασης για τους βετεράνους αθλητές και το μαθησιακό τους προφίλ και τις προτιμήσεις τους με τη βοήθεια πιλοτικών δοκιμών με στόχο τη βελτιστοποίηση.
  4. Την ανάπτυξη προτάσεων για την υιοθέτηση και περαιτέρω εφαρμογή της παρέμβασης στο θεσμικό επίπεδο.
Διαβάστε τα πρόσφατα νέα μας!