Ενημερωτικό Video

Posted Posted in Μη κατηγοριοποιημένο

Οκτώβριο του 2020 Το BOUNCEBACK ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιείται σε 4 Κράτη-Μέλη της ΕΕ με συνεργασία φορέων φορείς από το χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Ο στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει αθλητές που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό αθλητική δράση […]

Τα πρώτα βήματα στην έρευνα του Bounceback

Posted Posted in Μη κατηγοριοποιημένο

Σε αυτή τη φάση του έργου θα συνεργαστούν ειδικοί σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης κι εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικοί στο χώρο του αθλητισμού, ψυχολόγοι και ειδικοί στο χώρο των ΤΠΕ. Η έρευνα του Bounceback σχεδιάστηκε με στόχο τα παρακάτω: • Τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς σχετικά με την ομάδα-στόχο του έργου και τα χαρακτηριστικά της (βετεράνοι […]

Η εναρκτήρια συνάντηση του BOUNCEBACK

Posted Posted in Μη κατηγοριοποιημένο

19th October 2020 |Online meeting To Bounceback ξεκίνησε τις εργασίες του με την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του έργου στις 19 Οκτωβρίου 2020Η διαδικτυακή συνάντηση οργανώθηκε από το φορέα University of Pannonia και το Τμήμα Business και Οικονομικών και συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 6 εταίρων του έργου από 4 χώρες. […]